_Vad är en_ Personlig servicetekniker?

Vad är en Personlig servicetekniker?

Din personliga kontakt i verkstaden

Med Volvo Service 2.0 får du alltid en Personlig Servicetekniker, som är specialutbildad på Volvo, vet allt om din bil och kan svara på dina frågor direkt. Via din Personliga Servicetekniker kan du dessutom boka service eller beställa andra tjänster, som till exempel däckbyte och bilvård. Eftersom du bara har en enda kontakt i verkstaden, blir ditt verkstadsbesök enklare, snabbare och lite mer personligt. Det i sin tur leder till ett smidigare bilägande. Du vänder dig alltid till en och samma person oavsett om du vill göra en service, reparation eller ett däckbyte.

Med en Personlig Servicetekniker slipper du gå via kundmottagare och andra mellanhänder. Det betyder att risken för missförstånd och andra onödiga problem som kan uppstå vid överlämningar mellan olika funktioner och personer blir mindre.